Zoznam daňových dlžníkov mesta Ružomberok

Daň z nehnuteľností a komunálny odpad. Dve najčastejšie položky, ktoré zapĺňajú Zoznam daňových dlžníkov mesta Ružomberok. Zoznam fyzických osôb má tridsať strán. Právnickým osobám dominujú čiastky niekdajšieho Texicomu.