Známy je rozdeľovací plán pozemkov v lokalite Nad dielcom

Mestský úrad zverejnil rozdeľovací plán budúcej IBV v lokalite Nad dielcom. Môžete si pozrieť, ako budú rozdelené pozemky a parcely jednotlivých vlastníkov. Dotknutí môžu podať do 30 dní námietky.