Zmeny a doplnky územného plánu možno pripomienkovať do soboty

Už len tri dni má verejnosť na oboznámenie sa s návrhmi zmien a doplnkov v územnom pláne mesta, ktoré pripravuje radnica v dodatku číslo 4.