Zlatý mikrofón

Ľahko-vážny postreh Antona Laučeka.

Známa a svojho času populárna rozhlasová redaktorka veľmi podporovala politika s hlavou pripomínajúcou burgyňu, usilujúceho sa za každú cenu dostať k moci. Triezvo uvažujúci ľudia rozpoznali, že ide o tlčhubu a populistu narábajúceho s pravdou, ako sa mu práve hodilo.

Neskôr sa to aj potvrdilo, lebo keď začal vládnuť – aj zásluhou takých, ako bola pomýlená pani redaktorka – rozkradol stámiliardové majetky vytvárané národom celé desaťročia. Rozdával hlavne svojím prívržencom a podporovateľom a pritom nezabudol na seba a svoju rodinu.

Ukázalo sa sa, že za snahou „burgyňovej hlavy” o rozdelenie federácie stojí jediný a hlavný dôvod: aby mal pri rabovačke národného majetku voľné ruky. Jeho ministra financií s bradou pripomínajúceho capa, ktorý rozkrádanie nazýval „inou filozofiou privatizácie”, sme prezývali Lístkovým cestom, lebo sa z neho odbaľovali nekonečné ekonomické nezmysly.

Pani redaktorka nerozpoznala, o akého človeka ide, a manipuláciou faktov i selektovaním informácií pomáhala najväčšiemu zlodejovi v dejinách Slovenska na premiérsky stolec. Nemal som kvôli tomu o jej rozumových schopnostiach a rozhľadení najlepšiu mienku.

Raz vysielala predvianočnú reportáž a vyzvedala sa prestarnutej ženičky, ako sa chodilo kedysi koledovať, aké piesne sa spievali a ako to vlastne na Štedrý večer pod oknami prebiehalo. V závere sa tetušky naivne spýtala: „Aj vám, keď ste koledu dospievali, domáci zatlieskali?”

I malé, trošku zorientované dieťa vie, že na Dohviezdny večer koledníci dostávajú za odmenu koláče, jablká, prípadne nejaký groš. Potlesk nepripadá do úvahy, bolo by to ako na posmech!

O pár dní nato bežala ďalšia jej reportáž v ktorej od inej dedinskej ženičky, rozprávajúcej o svojom kolovrate vyzvedala, či na kolovrátku doma aj tkala. Jednoduchá osôbka objasnila vysokoškolsky vzdelanej pani redaktorke, že na kolovrate sa netká, ale pradie.

To je hanba, pomyslel som si vtedy. Ty si taká hlúpa, že tvoji nasprostastí prívrženci ti možno odhlasujú aj zlatý mikrofón.

Týždeň nato ho dostala…

Titulná fotografia – ilustračná foto, Zdroj: shutterstock.com

Známy ružomberský spisovateľ a vysokoškolský predagóg, pochádza z Černovej. Je autorom desiatok románov, poviedok a noviel, ako aj divadelných a rozhlasových scenárov.