Životológia

Ľahko-vážny postreh Antona Laučeka.

Nedávno mohli poslucháči televíznych novín zachytiť okrem obligátnych hlúpostí ďalšiu „prelomovú“ informáciu. Na niektorých gymnáziách sa pokusne začína vyučovať nový a údajne  akútne potrebný predmet „životológia“. Keďže naši maturanti nevedia nič o živote, aby sa v ňom mohli ľahšie orientovať.

Moderátori komentovali novú iniciatívu ako sympatickú a prínosnú pre ďalšie vzdelávanie mladej generácie. Žiadnemu nenapadlo privolať si na pomoc zdravý rozum a rovno povedať, že ide o ďalšiu volovinu, akých je v našom zrichtovanom školstve neúrekom.

 
 

RK Magazín je už tri roky súčasťou ružomberských médií a stále pokračuje vo víziách svojich zakladateľov. Našim cieľom je robiť kvalitnú lokálnu žurnalistiku. Aby sme mohli naďalej slobodne tvoriť, potrebujeme aj vašu podporu.

 
 

Predsa počas toľkých rokov vzdelávania sa dávno potvrdilo, že najviac o živote, skôr ako doň vstúpia, sa mladí ľudia dozvedia z kvalitnej beletrie, i preto bola študujúca mládež kedysi aj prirodzene sčítaná. Vedela, že existujú celé tony literárnych klenotov, pripravujúcich mladého človeka na zápas s budúcnosťou, stačí po nich len siahnuť.

No v súčasnosti, keď sa stalo módou nečítať, na minimum sa okresali hodiny literatúry a vyčerpaní učitelia zväčša na propagáciu predností beletrie rezignovali, rastú nám hlavne zástupy nevzdelancov závislých na klikaní krížom krážom internetom.

Filozofia života nachádzajúca sa v umeleckej literatúre so všetkým jeho čarom, zákutiami, skúškami, radosťami, prehrami, tajomstvami a fantáziou ostáva internetovým „závislákom“ skrytá. Netušia, že práve beletria by v nich provokovala túžbu po kráse, po vedomostiach, vzbudzovala empatiu voči ostatným ľuďom, ponúkala ušľachtilé riešenia životných situácií a tiež skvelých literárnych hrdinov, ktorých nasledovať sa vyplatí.

V tom ju nezastúpi žiadna napochytro vymyslená „životológia“. Tá je len ďalšou hrubou amatérskou záplatou na padajúcich gatiach nášho školstva. Má zabrániť tomu, aby sa vyzradila holá pravda o nevedomostiach a často zúfalej nepripravenosti absolventov slovenských škôl na život.

Vyšlo v zbierke Antona Laučeka Iba tak VIII.

Foto – Wikipedia

Známy ružomberský spisovateľ a vysokoškolský predagóg, pochádza z Černovej. Je autorom desiatok románov, poviedok a noviel, ako aj divadelných a rozhlasových scenárov.