Životné prostredie rozhoduje o výrube dvoch smrekov strieborných v Bielom Potoku

Odbor životného prostredia na mestskom úrade začal správne konanie vo veci žiadosti na výrub dvoch smrekov strieborných v Bielom Potoku. Žiadateľ uvádza ako dôvod poškodzovanie plota a chodníka koreňovým systémom stromov.