Žiadosť o výrub jedle v Jánovej doline

Mestský úrad, Odbor životného prostredia začína správne konanie vo veci výrubu jedle striebornej v Jánovej doline v Ružomberku. Dôvodom je poškodzovanie budovy koreňovým systémom stromu. Účastníci konania sa môžu prihlásiť na MsÚ.