Žiaci ZŠ si zasúťažia v anglickom prednese

V CVČ Elán od 9:00 prebieha desiaty ročník okresnej súťaže v prednese anglickej riekanky rečňovanky, ukazovačky Carrol´s Wonderland. Žiaci ZŠ budú súťažiť v piatich kategóriách. Prednes môžu obohatiť aj pohybmi či rekvizitami.