Zberný dvor bude dnes zatvorený

Zberný dvor odpadov bude v štátny sviatok dňa 17.11.2017 mimo prevádzku, informoval Juraj Hrnčiar z oddelenia technickej správy Mestského úradu Ružomberok.