Zasadá mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo bude na dnešnom zasadnutí rokovať aj o výstavbe nových nájomných bytov, skvalitnení verejnej dopravy či o stave kriminality. Do poslanecných lavíc sa poclanci vrátia už 10. júla, kedy je naplanované mimoriadne zastupiteľstvo.