Zablúdení, zvazalení

Zresetovaný tájm im polámal ústa                        neoholení tureckí Onurovia

tým utopeným a  utopkovaným lídrom                čo aj Mendelejevovu 

zdevastoval  jazyk a lingvistiku                               U dvesto tridsaťpäť transformovali

 

usamitovaným lídrom z krásavice                       na trávu fifáckych VARov 

tej na Dunaji                                                                 zaÚčkovali čo sa dalo

plnej pabov,euroveí, riverparkov                        od dvanásť do dvadsaťtri

 

a ESET  zresetoval  im                                         to U vysvetliť nevedeli

ich ráciá , šovrumy , vorkšopy                         behaviorálne estáblišmenty                                              

ich velnesy indórových imidžov                      ich kredibilných badžitov  

 

Je jedno či Pavol a či Pavel                                Tí uvaovaní,  usuperovaní

Országh ,                                                                   v samitoch a brífingoch

a či Andrej alebo Ondrej                                     celebrít čo kradli

 

Opití víťazstvom vazalského ducha                   zabíjali a opíjali ducha

Čo Brusel , Maastricht                                            vo velnesoch s gúdnesom

skástingoval v híringoch                                        preferencií a dedlajnov                                                          

 

v pokrčenom odeve autdórovom                         onlajnové stártapy                                                                             

udreli nie vodcovia, vedúci                                   čo deterdžent Savo 

ale akýsi virtuálni lídri                                            ani divilopersky nezdilítuje

  

 

Zaujímam sa o Ružomberok a spoločnosť okolo nás.