Za smeti zaplatíme viac. Jedinú skládku odpadu pre mesto navyše čoskoro zavrú

Okrem nehnuteľností zaplatíme od nového roka viac aj za komunálny odpad. Problém tiež je, že mesto už približne o dva mesiace príde o smetisko. Miesto na odpad si tak musíme prenajať a voziť desiatky kilometrov.

Už čoskoro začneme dostávať nové výmery na platbu dane za komunálny odpad. Oproti vlaňajšku budú vyššie o viac ako 6 eur za osobu. To je v prepočte o viac ako 27 percent. Na návrh vedenia mesta zmenu schválila väčšina poslancov ešte na decembrovom zastupiteľstve. Aj v tomto prípade sa podrobnejšie vraciame k téme o ktorej sme už písali.

Mestské zastupiteľstvo: extrémisti v mestských priestoroch aj vyššie dane

Zdraženie nie je tragédia

Namiesto doterajších 0,0605 eura za deň bude po novom cena za akéhokoľvek Ružomberčana 0,077 eura. V ročnom prepočte to namiesto 22 eur bude viac ako 28 eur na osobu a rok.

Právnické osoby, ktoré platia za množstevný zber, budú namiesto 0,022 eura platiť 0,028 eura za liter odpadu. Čo je tiež nárast o viac ako 27 percent.

Zvýšením daní za odpad získa mesto do rozpočtu zhruba 250-tisíc eur.

„Aj napriek zvýšeniu bude mesto dotovať zber a uskladnenie komunálneho odpadu v tomto roku sumou viac ako 200-tisíc eur,“ informovala vedúca Oddelenia ekonomiky a majetku na Mestskom úrade v Ružomberku Janka Svrčeková.

Poslanci počas rokovania zastupiteľstva. Slavomír Klačko v druhom rade, prvý zľava.

„Myslím si, že zvýšenie cien nie je až taká veľká tragédia. Ľudia si aj príjem a výdavky pamätajú najlepšie po mesačných sumách. Keď si predstavíme, že zvyšujeme na mesiac o 50 centov na osobu, tak si myslím, že to nie je až tak strašné,“ povedal poslanec (nezávislý, Klub primátora) a zároveň riaditeľ Technických služieb Ružomberok, a. s. Slavomír Klačko.

Dodal, že podľa Eurostatu dáva slovenská domácnosť z mesačných výdavkov len 0,64 percenta na odpadové hospodárstvo. „V západnej Európe, ktorej sa chceme podobať, je to od 4 do 6 percent. A z rádovo vyššieho príjmu,“ uviedol Klačko.

Mesto vyberie na dani za komunálny odpad viac ako 1,24 milióna eur. Na vývoz a likvidáciu odpadu však ročne minie takmer 1,45 milióna eur. Aj Slavomír Klačko či Janka Svrčeková upozornili, že náklady, a teda aj zvyšovanie dane za odpad preto ešte porastú.

„Nechceli sme to zvyšovať o viac, pretože už o 6 eur sa nám zdá dosť, ale náklady ešte porastú a mesto bude napokon dotovať viac, ako je v rozpočte naplánované. Je to riziko,“ predpovedá Svrčeková.

Roky čakania na systémové opatrenia

So zvyšovaním dane za odpad nesúhlasili dvaja nezávislí poslanci, a tiež niektorí z poslaneckého klubu Za slušný Ružomberok.

„Roky žiadame systémové zmeny, systémové opatrenia, ako napríklad zavedenie množstevného zberu, nového sadzobníka cien a stále boli len prísľuby, no nič sa nedeje. Je to obrovská chyba a budeme vidieť, že ani toto zvýšenie o 6 eur nebude posledné. Nedostali sme ani odpoveď na to, o koľko sa bude zvyšovať daň v ďalšom kroku,“ argumentoval poslanec za Klačno Ľubomír Kubáň (Za slušný Ružomberok).

Medzi prísľubmi už pred dvomi rokmi zaznelo, že aj obyvatelia bytoviek budú separovať biologický odpad, čo by mohlo pomôcť vyššej separácii, no doteraz to nefunguje.

Do roka budú aj obyvatelia bytoviek separovať biologický odpad

Ján Kuráň (Za slušný Ružomberok) zasa upozornil na nespravodlivú platbu, keďže všetci občania v meste platia rovnako. Bez ohľadu na to, koľko odpadu vyprodukujú.

„Áno, dnes máme solidárny systém. Ale pripravujeme verejné obstarávanie na dodávateľa komunálnych služieb v meste, kde budeme riešiť aj oblasť odpadov a pripravíme to formou personalizácie. Kto koľko vyprodukuje, toľko bude platiť. Tlačí nás k tomu aj meniaca sa národná legislatíva,“ obhajoval súčasný systém pripravovanými zmenami II. zástupca primátora, poslanec za Klačno, Ján Bednárik (KDH).

Podľa Janky Svrčekovej nie je možné uplatniť dnes množstevný zber na všetkých obyvateľov, pretože nevieme zmerať, kto, koľko a akého odpadu vyprodukuje. „Je to možné len pri rodinných domoch, kde majú už aj nádoby na biologický odpad,“ vysvetlila.

Potrebujeme efektívnejšie nakladanie s odpadom

„Ak zvýšime cenu o takmer 30 percent, aký to bude mať benefit pre občana,“ pýtal sa vedenia mesta poslanec za Polík, Karol Javorka (nezávislý) a dodal: „Každý rok len doplácame viac a viac pre Technické služby, a stále sa nič v spôsobe riešenia separácie a zmeny zberu odpadu nemení. Asi máme zlého prevádzkovateľa komunálnych služieb a ešte aj v nezákonnom zmluvnom vzťahu,“ upozornil na nezákonný priebeh verejného obstarávania v roku 2000 a následne aj pri predĺžení zmluvy v roku 2010 medzi mestom a Technickými službami Ružomberok. Konštatoval to už pred takmer desiatimi rokmi Úrad pre verejné obstarávanie a mestu nariadil vykonať nápravu, čo sa doteraz nestalo.

Mesto má v spoločnosti 44 percentný akcionársky podiel.

Technické služby dostávajú od mesta o 142-tisíc eur ročne viac

Podľa Jána Bednárika je problém v nastavení legislatívy a štátnej politiky v oblasti odpadového hospodárstva. „Ministerstvo nás tlačí k zatváraniu skládok a zvyšovaniu poplatkov, aby sme viac separovali. Ale čo preto robí štát? Máme dve spaľovne v Bratislave a Košiciach a nič viac. Nikto nevraví, čo sa s tým separovaným odpadom deje. Dnes ho dávame do cementární, ale ani tie ho nechcú. My ak sme aj vyseparovali 40 percent odpadu, platili sme v roku 2019 za tonu odpadu 7 eur. V roku 2020 to je 12 eur a v roku 2021 18 eur. S týmto majú problém všetky mestá,“ uviedol Bednárik o poplatku pre takzvaný Environmentálny fond, ktorý je súčasťou platieb za skládkovanie komunálneho odpadu. Práve ten štát v legislatíve zvyšuje, aby prinútil samosprávy viac separovať a odpad menej skladovať.

„Treba povedať, že táto navyšujúca sa suma je za uloženie odpadu na skládke, nie za separovanie. Ukladať odpad na skládke je to najdrahšie riešenie a platiť budeme veľa najmä vtedy, keď netriedime poriadne odpad. Všetky náklady, ktoré má mesto a Technické služby so separovaným odpadom sú preplatiteľné. Preto nepodporím zvýšenie dane za odpad. Najprv urobme poriadnu súťaž, zmeňme v meste systém separovania, zberu a vývozu odpadu na množstevný, aby ľudia pochopili, že to, čo vyseparujú, neplatia. Platia len za to, čo je v zmiešanom, komunálnom odpade. Až potom upravme ceny,“ hovoril na rokovaní zastupiteľstva poslanec za Černovú, Patrik Habo (nezávislý).

Skládku odpadu Biela púť čoskoro zavrú. Daň za smeti ešte zdražie

Zvýšenie cien za odpad má – a ešte pravdepodobne aj bude mať – súvis aj s ďalším problémom. Jediná skládka komunálneho odpadu pre Ružomberok a ďalších 12 obcí je plná a musia ju zavrieť.

„Skládka Biela Púť v Bielom Potoku naplní svoju kapacitu 190-tisíc m3. Predpokladáme, že kazetu zaplníme v marci, najneskôr v apríli,“ priblížil akútny problém v oblasti odpadového hospodárstva mesta poslanec a riaditeľ Technických služieb Slavomír Klačko.

Skládka má síce právo užívania do roku 2023. Kapacitne ju však naplnia už teraz. Náhradné riešenie v blízkosti mesta nie je pripravené. Ministerstvo životného prostredia novú skládku na Bielej púti nepovolilo pretože ide už o environmentálne zaťažené územie. Mesto by muselo nájsť novú parcelu na skládku.

„Skládka v Partizánskej Ľupči je vo vlastníctve Mondi SCP, ktoré ju využíva na likvidáciu svojich odpadov. Druhý zmluvný vývozca v regióne, OZO, a. s., má podľa mojich informácií vyhradenú len malú časť z ročnej kapacity na zvoz komunálneho odpadu,“ povedal o najbližšej možnosti pre skládkovanie komunálneho odpadu z mesta Klačko.

Zvyšovanie cien za skládkovanie odpadu môže zmierniť už len úspešné a kvalitné separovanie. Zdroj foto – Monika Šuňová.

Radnica spolu s Technickými službami v týchto dňoch hľadajú náhradné riešenie.

„Majoritný akcionár spoločnosti Technické služby Ružomberok, firma t+t, a. s. má skládku v Žiari nad Hronom alebo Žiline. Vedenie spoločnosti rokuje s prevádzkovateľmi skládok v najbližšom okolí, ktoré majú voľnú kapacitu na rok 2020. Veľa ich nie je,“ povedal Slavomír Klačko.

Odpad z mesta a okolitých obcí preto už čoskoro začnú Technické služby voziť desiatky kilometrov ďaleko. Mestu tak stúpnu náklady na spracovanie odpadu.

„V zásade sú štyri vplyvy, ktoré ovplyvňujú a ešte len ovplyvnia daň za smeti nielen v Ružomberku. Zákon hovorí, že pri zachovanom percente separovania, Ružomberok je v hranici 40 až 50 percent, sa nám každoročne dvíha poplatok za skládkovanie odpadu. To je pri 10-tisíc tonách odpadu ročne plus 50-tisíc eur. Druhý vplyv je ukončenie prevádzky skládky a nutnosť vozenia odpadu. Bude treba rátať okolo 20 eur na tonu, čo je pri desaťtisíc tonách ročne zhruba 200-tisíc eur,“ vypočítal narýchlo Slavomír Klačko, čo nás v cenách odpadu zrejme už tento rok čaká.

Cena odpadu by stúpla, aj keby zostala skládka otvorená

Je potrebné dodať, že Technické služby by komunálny odpad museli tak či tak začať od roku 2021 voziť mimo mesta, pretože bude potrebné jeho mechanicko-biologické strojové spracovanie ešte predtým, ako ho uložia na skládku. Vyplýva to z národnej legislatívy a Ružomberok, ani Technické služby, na to nemajú na Liptove technologické zariadenie. Z Mikuláša vozia odpad do Martina. Z Ružomberka, ak vyhrajú spomínanú súťaž na komunálne služby opäť Technické služby, a. s., budú smeti voziť zrejme do Žiliny. Majoritný akcionár, spoločnosť t+t, a. s., tu takéto zariadenie vlastní. V Ružomberku by kvôli efektívnej preprave vybudovali prekládkovú stanicu na odpad.

No a štvrtý vplyv na cenu odpadu pre Ružomberčanov bude mať samotné skládkovanie komunálneho odpadu. Technické služby budú musieť teraz prenajať nové miesto na nejakej inej skládke na Slovensku. Zaplatí to mesto a v daniach zase občania.

„Túto štvorkombináciu sa pokúsime minimalizovať. Zákonnú časť ceny za skládkovanie komunálneho odpadu neovplyvníme,“ hovorí Klačko, i keď množstvo vyseparovaného odpadu občanmi by sumu mohlo aspoň znížiť.

„Samozrejme, potom musíme už len čo najefektívnejšie smeti prekladať a prepravovať, nájsť čo najbližšiu skládku odpadu a vyrokovať za uloženie čo najlepšiu cenu. Ale to, že bude cena skoro dvojnásobná oproti dnešnej, je evidentné,“ povedal riaditeľ Technických služieb a poslanec Slavomír Klačko.

Titulná fotografia – ilustračná snímka skládky odpadov. Zdroj – europarl.europa.eu

Od nového roka platíme väčšie dane za pozemky, domy aj byty

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.