Z Lúžnej aj Štiavnice prišli do mesta vysypať odpad. Chytila ich polícia

Mestská polícia chytila vďaka pozorným občanom dvoch mužov, ktorí prišli do Ružomberka vysypať väčšie množstvo odpadu. Okrem toho riešili policajti uplynulý týždeň aj „obľúbenú” no zakázanú konzumáciu alkoholu na verejnosti.

Vo štvrtok 30. januára bolo telefonicky na mestskú políciu oznámené obyvateľmi ulice Bystrická cesta, že im vysýpali smeti a pri kontajneroch zastavilo vozidlo s ružomberským evidenčným číslom a z batožinového priestoru do kontajnerov vodič uložil veľké množstvo odpadu. Vozidlo nepatrí nijakému nájomníkovi bytovky, ktorej sú odpadkové nádoby určené. Občania hliadke uviedli evidenčné číslo vozidla. Na jeho základe bolo zistené, že jeho majiteľom je 42-ročný muž z Liptovskej Lúžnej. Nakoľko takéto nakladanie s odpadom je v rozpore so všeobecným nariadením mesta, bola mu za priestupok proti verejnému poriadku uložená bloková pokuta. 

Situácia sa však opakovala aj o deň neskôr, keď opäť pri kontajneroch zastavilo vozidlo a vodič z neho vyhodil smeti a následne odišiel. Podľa evidenčného čísla vozidlo patrí mužovi z Liptovskej Štiavnice, porušením všeobecného nariadenia sa v tomto prípade zaoberá poverený príslušník mestskej polície. 

V poslednú januárovú noc si hliadka mestskej polície všimla na Námestí Slobody muža, ktorý pred sebou tlačil nákupný vozík. Vzhľadom na to, že v blízkosti sa nenachádza nijaké nákupné centrum, a taktiež už bolo po dvadsiatej druhej hodine, hliadka muža skontrolovala. Zistila, že muž nákupný vozík ukradol z nákupného centra na ulici Podhora. Zistili aj jeho totožnosť, išlo o 20-ročného muža z Jelšavy. Pri lustrácii osoby bolo zistené, že mladý muž sa už za posledných 12 mesiacov dopustil krádeže, preto nešlo o priestupok proti majetku ale o podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže. Z tohto dôvodu bol predvedený na štátnu políciu a odovzdaný vyšetrovateľovi. 

Príslušník mestskej polície obsluhujúci kamerový systém si v prvú februárovú noc pred jedným nočným podnikom všimol partiu mladých mužov. Títo vyšli z podniku s fľašou šampanského, otvorili ho, začali sa navzájom oblievať a dvaja z partie alkohol požívali. Pretože ich správanie mohlo rušiť nočný kľud, bola na miesto vyslaná hliadka. Mestskí policajti dvom najhlučnejším mužom, ktorí požívali alkohol na verejnosti, po zistení totožnosti uložili blokové pokuty. 

Táto hliadka riešila požívanie alkoholu v tú istú noc aj na ulici Podhora. Tu počas hliadkovacej činnosti videli mladého muža, ktorý požíval alkohol. Nerešpektovanie všeobecne záväzného nariadenia bolo aj v tomto prípade riešené v blokovom konaní.