Vyšli nové Rozhľady po kultúre a umení

Na konci roka vyšlo dvojčíslo Rozhľadov po kultúre a umení. Magazín ilustruje Judita Feňvešová, a píšu zväčša členovia Literárneho klubu ružomberských spisovateľov ako Radislav Kendera, Leopold Moravčík, Ivan Ondrášik, Lýdia Kráľovičová, Jarislav Rezník a podobne.