Vyrúbali stromy na Žilinskej ceste v Políku

Medzi bytovkami na Žilinskej ceste v Políku dnes podľa informácií pracovníkov Technických služieb vyrúbali 15 stromov. Výrub bol schválený a realizovaný na žiadosť obyvateľov. Podrobnosti zisťujeme.