Vypílené topole na cintoríne by mali nahradiť nové stromy

Na cintoríne vypílili staré topole, nahradiť by ich mali nové stromy. “Hlavný cintorín prejde v nasledujúcich mesiacoch viacerými zmenami. Hovoríme predovšetkým o plánovanom kolumbáriu, či nových miestach pre zosnulých,” informovalo mesto na sociálnej sieti.