Výlety do histórie po ružomberských kostoloch

Spolok historikov v Ružomberku organizuje pravidelný cyklus zážitkových prednášok Výlety do histórie. Od rána 7:30 „putujú” po ružomberských kostoloch. Verejné podujatie začína vo farskom kostole, pokračuje v babtistickom, evanjelickom a okolo obeda skončí u jezuitov.