Vyhlásili súťaž Kniha Liptova 2017

Do konca februára je možnosť odovzdať nomináciu na Knihu Liptova 2017. Prihlásiť sa môžu knihy vydané vlani, ktoré sú späté s regiónom Liptov témou alebo autorom. Publikácie musia byť tlačené.