Výber z blogov. Ružomberský skauting aj kto zodpovedá za padajúci sneh zo striech

Na stránkach Rmagazínu pribudli dva blogové príspevky. Jeden približuje, kto nesie zodpovednosť za padajúci sneh a ľad z budov, ktorý môže ohroziť chodcov. Druhý je venovaný ružomberskému skautingu v Dubčekovskej ére “socializmu s ľudskou tvárou”.