Voľné miesta na mestskom úrade

Mestský úrad už hľadá pracovníkov pre Miestnu občiansku poriadkovú službu – tzv. Rómske hliadky. Písali sme o nich nedávno. Voľná je tiež pozícia referenta pre prípravu investičnej výstavby.