Vodné dielo Bešeňová je v havarijnom stave, upozorňuje NKÚ

Najvyšší kontrolný úrad kritizuje štát, že nedostatkom financií ohrozuje činnosť Slovenského vodohospodárskeho podniku, čoho dôsledkom je napríklad havarijný stav vodného diela Bešeňová. Téme sme sa venovali už v minulosti.