Vo Vyšnom Matejkove žiadajú výrub troch stromov

Mestský úrad informuje o začatí správneho konania vo veci výrubu troch stromov na ulici Vyšné Matejkovo. Dva smreky a tuja sú podľa žiadateľa blízko rekreačnej chaty, kde zabraňujú prenikaniu svetla a ohrozujú majetok a zdravie obyvateľov.