Vo Veľkej dvorane bude súťaž Fullstar 2018

Od 9. hodiny prebieha vo Veľkej dvorane štvrtý ročník súťaže v speve populárnej hudby Fullstar 2018. V piatich kategóriách si zasúťažia žiaci ZŠ, SŠ a ZUŠ.