Vo Veľkej dvorane bude detský fašiangový karneval

Vo Veľkej dvorane začína o 15:00 detský fašiangový karneval. Návštevníci a môžu tešiť na diskotéku, promenádu masiek aj tombolu. Vstup v maskách je bezplatný.