Vo Valaskej Dubovej vydali v priebehu roka dve čísla vlastných novín

Vo Valaskej Dubovej vyšli počas roka dve čísla obecných novín. Posledné krátko pred Vianocami. Na 24. stranách rekapitulujú všetko dôležité, čo sa počas roka stalo, vrátane návštevy prezidenta Kisku. Noviny sú dostupné v pdf verzii aj online.