Vo Valaskej Dubovej rozhodujú o scelovaní pozemkov pre výstavbu rodinných domov

Vo Valaskej Dubovej majú dnes mimoriadne mestské zastupiteľstvo. Rozhodujú o pozemkových úpravách vďaka ktorým by v katastri obce mohlo vzniknúť 400-tisíc m² (cca 250 pozemkov) pre individuálnu bytovú výstavbu.