Víkendová púť na Smrekovicu v obrazoch Františka Hanesa

Ružomberský katolícky kruh v spolupráci s mestom Ružomberok a Hotelom Granit na Smrekovici
usporiadali pri príležitosti sviatku sv. Gorazda v sobotu už XI. ročník púte na Smrekovicu. Pozrite si fotky od Františka Hanesa staršieho.

Svätu omšu celebroval vojenský ordinár František Rábek s doprovodom speváckeho zboru Máj Černová. V daždi sa púte podľa F. Hanesa zúčastnilo do 200 veriacich.

 

Autor fotografií – František Hanes st.