Verejné prerokovanie nového návrhu trasy diaľnice okolo Ružomberka

Verejné prerokovanie k novej trase diaľnice D1 v úseku Hubová – Ivachnová bude v utorok, 5. decembra od 16:30 v Kultúrnom stredisku v Likavke. Samotné posúdenie vplyvov diaľnice si môžete pozrieť na Mestskom úrade.