Vandali v pešej zóne, alkohol na verejnosti, ale aj preventívna akcia pre školách. Týždenný sumár práce mestskej polície

Podvodníci z Rumunska, alkohol a cigarety na detskom ihrisku, ale aj vandali v pešej zóne. Mestská polícia okrem bežnej agendy pripravila minulý týždeň aj preventívno-bezpečnostnú akciu pre ružomberských školákov.

V utorok, 3. septembra, prechádzal príslušník mestskej polície v čase osobného voľna ulicou Podhora. Tu videl trojicu mužov, ktorí boli zjavne pod vplyvom alkoholu. Zaujali ho svojim hlučným správaním, hoci ešte nebol ani obed. Keď jeden z trojice mužov hodil o zem fľašu, ktorá sa rozbila, kontaktoval kolegov na 159-ke. Hliadka stotožnila všetkých troch mužov a zistila, že fľašu rozbil 25-ročný Ružomberčan. Hoci muž črepy z rozbitej fľaše po upozornení pozbieral, za priestupok proti verejnému poriadku mu bola uložená bloková pokuta. Podnapití muži boli potom hliadkou monitorovaní, až kým neopustili centrum mesta. 

V ten istý deň preverovali policajti oznámenie o hluchonemých podvodníkoch, ktorí vyberajú od ľudí peniaze. Hliadka našla na mieste už len jedného muža z Rumunska, ktorému bola uložená bloková pokuta. 

Príslušník mestskej polície si v stredu 4. septembra na monitoroch kamerového systému všimol na Námestí A. Hlinku dvoch mužov. Títo sedeli na lavičke a požívali víno priamo z fľaše. V Ružomberku však platí všeobecne záväzné nariadenia o zákaze požívania alkoholických nápojov na miestach prístupných verejnosti. Za priestupok proti verejnému poriadku im boli obidvom mladým mužom vo veku 20 a 22 rokov uložené blokové pokuty. O platnosti zákazu požívať alkohol  vedeli, nakoľko jeden pochádza z Ružomberka a druhý z neďalekej obce. 

V ten istý večer riešila mestská polícia na základe kamerového systému aj ďalšiu dvojicu mladíkov. Títo boli prostredníctvom kamier videní na Námestí N. Hýroša ako sedia na detských preliezačkách. Popritom však požívali alkohol a fajčili. Okrem požívania alkoholu takisto fajčenie je na detských ihriskách zakázané. Obidvaja Ružomberčania vo veku 19 a 20 rokov boli vyriešení v blokovom konaní. 

Vo štvrtok 5. septembra kontaktovali mestskú políciu pracovníci súkromnej bezpečnostnej služby. V obchodnom centre na Bystrickej ceste mali muža, ktorý si z predajne zobral tovar, prešiel popri pokladni ale nezaplatil. Mestskí policajti zistili, že ide o 62-ročného muža z Oravy. Lustráciou bolo zistené, že v evidencii priestupkov ešte nemá za krádež záznam, preto bol tentokrát priestupok proti majetku vyriešený na mieste uložením blokovej pokuty. 

Vo štvrtok 5. septembra sa v Čutkovskej doline konala akcia „Bezpečne do školy“ – podujatie určené pre deti materských a základných škôl pri príležitosti začiatku nového školského roka. Mestská polícia ako organizátor pozvala na akciu policajné a záchranné zložky pôsobiace na území mesta Ružomberok. Boli to príslušníci Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Horskej záchrannej služby, Vojenského útvaru Ružomberok a členovia Slovenského Červeného kríža z Liptovského Mikuláša. 

Počas podujatia CVČ Elán pripravil pre deti rôzne športové súťaže, za ktoré boli deti odmenené sladkosťou.

Na začiatku sa deťom, učiteľom a ďalším návštevníkom prihovoril primátor mesta Igor Čombor. Ten nielen hostí privítal, ale najmenším adresoval niekoľko rád bezpečného správania sa. Potom už nasledoval program pozostávajúci z dynamických ukážok. Ako prví predviedli svoje umenie psovodi Zboru väzenskej a justičnej stráže s ukážkami vyhľadávania omamných a psychotropných látok, zadržania a zneškodnenia nebezpečného páchateľa a, samozrejme poslušnosťou a ovládateľnosťou ich štvornohých miláčikov. 

Príslušníci Vojenského útvaru Ružomberok predviedli deťom základy sebaobrany v spomalenej aj zrýchlenej – reálnej forme. Podľa slov vojakov musí takýmto výcvikom prejsť každý príslušník ozbrojených síl. 

Potom sa o pozornosť prítomných postarali hasiči spolu s horskou službou a Slovenským červeným krížom (SČK). Najprv simulovali dopravnú nehodu, pri ktorej bolo potrebné vytiahnuť z vozidla zakliesneného vodiča. Po otvorení auta „ako konzervy“ vyslobodili figuranta a odovzdali ho horským záchranárom (HZS). Títo „zraneného“ figuranta transportovali do nemocnice. Celú záchrannú akciu, jednotlivé kroky záchranárov odborne moderoval člen SČK.

Nakoniec hasiči predviedli uhasenie vraku, ktorý sa pred očami divákov rozhorel veľmi rýchlo, a tí mali možnosť vidieť aká dôležitá je každá sekunda do príchodu záchranárov.

Po skončení dynamických ukážok si návštevníci mali možnosť pozrieť vozový park nielen dopravnej polície, kde deti zaujala najmä motorka ako aj dodávka, v ktorej dopravní policajti objasňujú dopravné nehody. 

Všetky zúčastnené zložky okrem vozového parku predviedli aj výzbroj a výstroj. Za spomenutie stojí napríklad spojovacia technika vojakov. Tí na želanie pomaľovali tváre detí maskovacími farbami. 

Pri stanovišti SČK si mohli záujemcovia vyskúšať poskytnutie prvej pomoci. HZS predviedla aj štvorkolku, na ktorej sa mohli deti so záchranárom previesť. Mohli si takisto pohladkať  záchranárskeho psíka, ktorého používa HZS na vyhľadávanie a záchranu ľudí.  

Na záver by sme chceli touto cestou poďakovať vedeniu jednotlivých zložiek, že umožnili svojim príslušníkom účasť na podujatí. Poďakovanie patrí aj učiteľom, ktorí prišli s deťmi do Čutkova. Práve pre ne bola akcia určená a bez ich účasti by jednotlivé zložky nemali komu predviesť svoju, nie vždy jednoduchú prácu. A v neposlednom rade sa chceme poďakovať Kolibe u dobrého pastiera, Fatranke a zberným surovinám MONSO, ktorí nemalou mierou prispeli k usporiadaniu a hladkému priebehu akcie. 

Zdroj – Tlačová správa Mestskej polície v Ružomberku.