Valaská Dubová sa uchádza o Eurofondy v dvoch projektoch naraz

Obec Valaská Dubová podá dva projekty v ktorých sa uchádza o finančný príspevok z Európskej únie. Jedným je stavba drevenej zvonice, druhým nákup techniky slúžiacej na zber separovaného a biologicky rozložiteľného odpadu.