Do Váhu tiekli odpadové vody z kožiarskeho závodu

V Liptovskom Mikuláši došlo k havárii kanalizačného potrubia. Odpadové vody z kožiarskeho závodu sa dostali priamo do Váhu.