V Žiline prebieha 2. zasadnutie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

Hlavným bodom zasadnutia zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja je dnes zvolenie jednotlivých komisií – poradných orgánov zastupiteľstva. Zastúpenie v nich budú mať aj všetci piati poslanci zvolení za okres Ružomberok.