V synagóge bude vianočný koncert SZUŠ Dotyk

Súkromná základná umelecká škola Dotyk organizuje vianočný koncert, ktorý začína o 16:30 v synagóge. Súčasťou programu je nielen prezentácia hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru, ale aj jarmoček.