V Ružomberku otvorili nové krízové centrum

Koncom júna v meste otvorili krízové centrum Dorka s kapacitou 15 miest.

Centrum Dorka, ktoré vzniklo v jednom zo starších domov na ulici Pod Skalami, bude slúžiť ako dom na polceste pre mladých ľudí, ktorí opustia detský domov, ale aj ako útulok pre rodiny v núdzi. Obyvatelia z ulice vítali nových susedov gulášom a koláčmi.

„Tým, ktorí to budú potrebovať, poskytneme ľudskú pomoc, prijatie, bezpečný domov a hlavne odborné sprevádzanie na ich zložitej ceste,“ uviedol manažér krízových centier zo spoločnosti Úsmev ako dar Radoslav Dráb.

Klienti centra by sa mali vedieť osamostatniť najneskôr do troch rokov. „Ale nájdete aj takých, ktorí sú u nás dlhšie. Keď sa matka s malými deťmi usiluje zo všetkých síl zadovážiť si vlastné bývanie, ale nedarí sa jej to, budeme pri nej stáť i naďalej,“ zdôraznil Dráb.

Chod centra budú finančne zabezpečovať nielen partnerské organizácie, ale symbolickou sumou aj samotní klienti. „Navyše, po splnení zákonom stanovených úkonoch chceme o finančnú podporu požiadať aj Žilinský samosprávny kraj,“ uviedol Dráb.

Predsedníčka kraja Erika Jurinová, ktorá sa otvorenia centra osobne zúčastnila, zdôraznila, že podporovať takéto inštitúcie je v záujme kraja.

Prevádzku centra budú mať na starosti dvaja zamestnanci – správca a sociálny pracovník. Keďže za zriadením centra stoja viaceré kresťanské organizácie, prítomný bude aj duchovný správca.

„Chceme klásť dôraz na duchovné a rodinné hodnoty,“ povedal kňaz – salezián Juraj Malý, ktorý popri zastávaní pozície väzenského duchovného v Sučanoch bude aj duchovným správcom centra.

„Zo svojej praxe môžem potvrdiť, že mnohí chlapci by sa za mreže nedostali, keby ich po odchode z detského domova mal kto podchytiť,“ zdôraznil kňaz Malý.

Na Slovensku sa v súčasnosti nachádza päť krízových centier a dve centrá sociálneho bývania Dorka s kapacitou 365 miest. Ich prevádzku zabezpečuje Centrum pre obnovu rodiny Dorka v spolupráci so spoločnosťou Úsmev ako dar, Nadáciou DeDO – solidarita s deťmi z detských domovov, neziskovou organizáciou Áno pre život, Katolíckym hnutím žien Slovenska a Ordinariátom ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR.

Foto – autor

Vyštudoval som dejepis a náboženskú výchovu, doktorandské štúdium som absolvoval v odbore teória a dejiny žurnalistiky. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku, píšem pre internetový denník Postoj.sk a pre médiá komentujem dianie v cirkvi.