V Ružomberku možno pribudne stredná športová škola

Jej otvorenie však nateraz pribrzdili administratívne úkony aj plánovaná zmena legislatívy.

Novú školu chce zriadiť Občianske združenie (OZ) Červená ruža, pôsobiace pri Základnej škole (ZŠ) Klačno. Práve v nej by súkromná stredná športová škola v prípade zriadenia sídlila.

Súhlas musí dať aj mesto

Od roku 2007 bolo v sieti škôl a školských zariadení SR evidované aj Súkromné gymnázium na ulici J. Jančeka v Ružomberku, ktorého zriaďovateľom bola Elena Šlávkova. Gymnázium však nebolo aktívne.

OZ Červená ruža sa tak rozhodlo namiesto novej žiadosti o zriadenie športového gymnázia, zreálniť už odobrený návrh Šlávkovej. Nutná tak bola len zmena zriaďovateľa a charakteru školy – z gymnázia na športové gymnázium.

Na ministerstve by už po novom ako zriaďovateľ malo figurovať OZ Červená ruža, no charakter školy zatiaľ, kvôli navrhovaným legislatívnym úpravám, zostáva otvorený.

„V zmysle novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorá bude účinná od 1. septembra 2018, športové gymnáziá nahradia stredné športové školy,“ informovala riaditeľka odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eva Rovňanová.

Fungovanie novej vzdelávacej inštitúcie tiež závisí od rozhodnutia mesta Ružomberok, ktoré je zriaďovateľom ZŠ Klačno, a tak musí najskôr súhlasiť s prenájmom jej priestorov pre súkromnú školu.

Ružomberská opozícia

Na plány zriadiť novú vzdelávaciu inštitúciu sa však zniesla vlna kritiky. Vladimír Pančík, riaditeľ Strednej odbornej školy (SOŠ) polytechnickej v Ružomberku, sa v marci pýtal, či „je únosné, aby v meste s 27-tisíc obyvateľmi fungovali štyri gymnáziá“.

„Chápem rozhorčenie riaditeľov,“ reaguje riaditeľ ZŠ Klačno Mojmír Šrobár, ktorý ako predseda Mestskej školskej rady pred časom zvolal stretnutie s krajskými poslancami a nespokojnými zástupcami stredných škôl v meste. „No treba si uvedomiť, že nebudeme pôsobiť len na regionálnej úrovni, a preto pre miestne stredné školy nebudeme predstavovať veľkú konkurenciu,“ vysvetľuje.

„Medzi Žilinou, Popradom, Námestovom a Banskou Bystricou takáto vzdelávacia inštitúcia zatiaľ nefunguje. K jej zriadeniu sa vyjadrili kladne v Bratislave aj v Žiline, najväčšia opozícia je v Ružomberku,“ konštatuje.

Celý návrh má podľa jeho slov komplexnejší charakter. Športové nadanie by chceli rozvíjať už na materskej a základnej škole, zo strednej školy by mladé talenty mohli zamieriť na neďalekú vysokú školu.

„Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity sa snaží už tento rok otvoriť telesnú výchovu ako aprobačný predmet,“ poukazuje Šrobár na možnosť ďalšieho vzdelávacieho rastu budúcich absolventov. Univerzita čaká v týchto dňoch na vyjadrenie akreditačnej komisie, či vznik nového odboru schváli.

Druhá možnosť

Voči športovej škole pri ZŠ Klačno zaznel aj protinávrh – zriadiť podobnú školu pri SOŠ polytechnickej, keďže aj pri nej pôsobí občianske združenie, ktoré by fungovanie súkromnej športovej školy mohlo zastrešiť. Podľa riaditeľa Pančíka spĺňajú všetky podmienky pre zriadenie subjektu so športovým zameraním.

Riaditeľ Šrobár si však myslí, že z hľadiska mobility by to nebolo šťastné riešenie. „Na Klačne sú adekvátne športové možnosti – máme blízko na futbal, tenis, stolný tenis, atletiku či lyžiarske svahy. Zo Sládkovičovej ulice by museli veľký kus dochádzať,“ upozorňuje.

Pančík reaguje, že ich škola od roku 1998 zriaďuje športové triedy a poloha nikdy nevadila. Dopĺňa, že ak dôjde k zmene územného plánu mesta, v priestoroch bývalého závodu Solo, ktorý je blízko SOŠ polytechnickej, bude MFK Ružomberok realizovať výstavbu mládežníckych futbalových ihrísk.

„V SOŠ polytechnickej tak budú určite lepšie podmienky na zriadenie strednej športovej školy ako pri ZŠ Klačno, ktorá na rozdiel od našej školy nemá možnosť ubytovania a ani nebude mať v blízkosti veľké trávnaté futbalové ihriská pre mládež,“ hovorí Pančík.

K zriadeniu školy pri SOŠ polytechnickej by však mohlo dôjsť len v prípade, že by bol zo strany ministerstva školstva či mesta zamietnutý návrh na športovú školu pri ZŠ Klačno.

V predbežných úvahách by nová vzdelávacia inštitúcia nemala fungovať skôr, ako od septembra 2019.

Foto – facebooková stránka ZŠ Klačno

Som vyštudovaná žurnalistka, zaujíma ma kultúra a história dolného Liptova. Rada píšem o problémoch a záujmoch bežných ľudí, cez ich svedectvá sa snažím pripomínať hodnoty, na ktoré by spoločnosť nemala zabúdať. Zároveň pracujem v oblasti zabezpečenia bezpečnosti priemyselných inštalácií.