V obchode môžete hlasovať za projekt, ktorý chcete podporiť

Zveľadenie knižnice v Likavke, skrášlenie spoločných priestorov ÚVN detskými maľbami alebo vzdelávanie mládeže v oblasti starostlivosti o domáce zvieratá. Obchodný reťazec v meste spustil hlasovanie za projekt, ktorý chcete v regióne podporiť.