V Mondi SCP plánujú vybudovať novú nádrž na biely lúh

Spoločnosť Mondi SCP plánuje vybudovať v areáli novú nádrž na biely lúh s kapacitou 2-tisíc m³. Pribudne k jestvujúcej s kapacitou 10-tisíc m³. K správe EIA môže dať verejnosť pripomienky do 12. januára.