V Ľubochni začali vychádzať obecné noviny

Ľubochňa začala vydávať obecné noviny. Občasník s názvom Naša Ľubochňa vyšiel po prvý raz vo februári. Starosta informuje o realizovaných aj nových aktivitách v obci.