V Liptovských Revúcach vyrastá nová bytovka

Desaťbytový dom skolaudujú už čoskoro, nájomníci by sa mali nasťahovať v októbri.

Starostka Liptovských Revúc Jana Šimová priznáva, že momentálne riešia menej investičných akcií, keďže sa čochvíľa končí štvorročné volebné obdobie.

Ľahší štart pre mladých

Prestavba schátranej budovy bývalej materskej školy vo Vyšnej Revúcej na bytový dom je aktuálne najväčšou obecnou investíciou. S prácami začali vlani v zime a celkové náklady sa vyšplhali na zhruba 500-tisíc eur.

Na rekonštrukciu budovy získali dotáciu zo Štátneho fondu rozvoja bývania v približnej výške 228-tisíc. Na infraštruktúru prispelo ministerstvo dopravy 127-tisícovou dotáciou. Zvyšok uhradia z vlastných zdrojov.

„Bytovka je určená mladým rodinám, radi by sme docielili, aby od nás mladí neodchádzali a mali lepší štart do spoločného života,“ vysvetľuje starostka.

Do investície sa pustili aj z dôvodu, že v obci je kvôli veľkej rozdrobenosti pozemkov obmedzená individuálna bytová výstavba.

Obci sa tiež podarilo vybudovať zberný dvor, ktorý je jedným z mála v ružomberskom okrese. Na výstavbu získali 503-tisíc eur z ministerstva životného prostredia.

Na viacerých úsekoch tiež plánujú opraviť miestne komunikácie. S prácami začnú na prelome augusta a septembra. Nová asfaltová pokrývka pribudne v lokalitách Zelenô, Pilná, Za vodou a Na kutinách.

Predpokladané náklady sú vyčíslené na 38-tisíc eur. Na opravu komunikácie v časti Zelenô získali päťtisícovú dotáciu z Lesov Slovenskej republiky.

Zveľadia školu aj futbalové zázemie

Z obecného rozpočtu vyčlenili 30-tisíc eur aj na opravu strechy budovy bývalého obecného úradu, kde sa v súčasnosti nachádza pošta a Telovýchovná jednota (TJ) Tatran. Práce budú ukončené do konca augusta. Následne budú rekonštruovať sociálne zázemie TJ Tatran.

Obec naviac získala 20-tisícovú dotáciu od Slovenského futbalového zväzu na opravu futbalového zázemia pre športovcov. Peniaze plánujú preinvestovať do konca prázdnin.

Prednedávnom zavŕšili aj rekonštrukciu základnej školy. „Vymenili sa okenné výplne na schodiskách, čo stálo 11-tisíc eur. Budú sa tiež maľovať chodby, cokle, vymenia sa svietidlá na chodbách, čo zafinancuje škola,“ vymenúva starostka Šimová.

V budúcnosti by radi zateplili kultúrny dom, opravili strechu telocvične a zrekonštruovali hasičskú zbrojnicu v Nižnej. Na vyhodnotenie žiadostí o finančný príspevok na realizáciu týchto projektov však obec stále čaká.

„Momentálne sa zapájame do výzvy na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. V príprave je aj projektová dokumentácia na zníženie energetickej náročnosti budovy hasičskej zbrojnice v Strednej Revúcej, ktorá bude slúžiť aj širokej verejnosti. Rekonštrukciou získame spoločenskú miestnosť, ktorá bude využívaná na spoločenské udalosti,“ uzatvára starostka.

Článok bol publikovaný v Ružomberskom magazíne číslo 8/2018.

Titulná fotografia – Rozostavaná bytovka vo Vyšnej Revúcej. 

Autorka fotografií – Jana Šimová

Som vyštudovaná žurnalistka, zaujíma ma kultúra a história dolného Liptova. Rada píšem o problémoch a záujmoch bežných ľudí, cez ich svedectvá sa snažím pripomínať hodnoty, na ktoré by spoločnosť nemala zabúdať. Zároveň pracujem v oblasti zabezpečenia bezpečnosti priemyselných inštalácií.