V Liptovskom múzeu budú šiť sutaškové šperky

Liptovské múzeum pripravilo pre všetkých záujemcov, ale primárne pre stredoškolákov tvorivú dielňu, na ktorej sa budú učiť šiť sutaškové šperky. Začiatok je naplánovaný na 13:30.