V Liptovskej Teplej zomrel pred 66 rokmi redaktor a úradník

Pred 66 rokmi zomrel v Liptovskej Teplej redaktor a úradník Eduard Schwartz-Markovič, prvý tajomník Slovenskej ligy v Amerike. Založil týždenník Nová vlasť – prvý slovenský časopis v USA písaný spisovnou slovenčinou. Narodil sa 16.8.1850.