V Likavke spaľujú toxický odpad

Likavka upozorňuje svojich občanov, aby dbali o životné prostredie a nespaľovali toxické odpady. Počas vykurovacej sezóny registrujú v obci nepríjemné zadymovanie.