V Likavke očkujú psov proti besnote

Od 9. do 11. hodiny bude pred požiarnou zbrojnicou v Likavke prebiehať povinné očkovanie psov proti besnote. Zo zákona vyplýva majiteľom aj povinnosť čipovania psov, ktorú vie poskytnúť veterinár na mieste.