V Kraji je možné počas sezóny uloviť 20 vlkov

Dvadsať vlkov možno uloviť v Žilinskom kraji od novembra do 15. januára 2018. Zhodli sa na tom všetky kompetentné organizácie vrátane ochranárov. Loviť môžu len držitelia poľovného lístka. Limit pre celé Slovensko je 76 kusov.