V Kosove budú kvôli IBV musieť preložiť časť vysokého napätia

Stavebný úrad v Ružomberku začína stavebné konanie k preložke siete vysokého napätia v časti Kosovo. Dôvodom je zámer spoločnosti Fischer & Partners realizovať tu prípravu pre výstavbu rodinných domov s názvom IBV Kosovo.