V knižnici sa uskutoční diskusia s populárnou detskou autorkou

V mestskej knižnici sa v piatok o 8:30 uskutoční stretnutie s populárnou autorkou pre deti Andreou Gregušovou.