V Galérii otvorili výstavu o Ružomberku: Mesto na križovatke

V Galérii Ľudovíta Fullu dnes otvorili výstavu Mesto na križovatke. Prezentuje architektonické a urbanistické riešenia rozvoja mesta od viacerých architektov za ostatných 10 rokov. Súčasťou budú aj ďalšie diskusie a workshopy.

Mesto Ružomberok skutočne stojí na križovatke ciest. Z toho vyplývajú jeho možnosti i obmedzenia. Križovatka je zároveň symbolom prijatia rozhodnutia; či sa mesto vydá cestou roz-voja alebo zakonzervovania stavu a stagnácie.

Výstava návrhov architektonických a urbanistických riešení vybraných častí Ružomberka za uplynulých 10 rokov má preto ambíciu otvoriť diskusiu a iniciovať uvažovanie o meste s odborníkmi, samosprávou i obyvateľmi; aký je potenciál mesta, aké sú potreby jeho užívateľov a aký je stav. Prečo väčšina návrhov končí v zásuvke a či niektoré aj budú podkladom na realizáciu.

Odb. spolupráca: Vavrinec Kendera, Pavol Šrankota, Jozef Veselovský

Výstava potrvá do 19. apríla 2020.