V Černovej systematicky pracujú na pozemkových úpravách pre lokalitu Hríby

Ďalší krok k vysporiadaniu a najmä pozemkovým úpravám urobili v Černovej. Pre lokalitu individuálnej bytovej výstavby – Hríby vytvorili Združenie účastníkov pozemkových úprav, ktoré bude na všetko dohliadať.