V Černovej obnovili minerálny prameň Černovský medokýš

Občianske združenie Černovský chotár zrealizovalo s pomocou Žilinského samosprávneho kraja obnovu minerálnych prameňov s názvom Černovský medokýš. S pomocou turistického oddielu a majiteľa pozemku zrealizovali aj prístrešok nad prameňom v Nižnom poli.