V Čechách bude vystavovať Zväz slovenských fotografov

V Prahe budú prezentovať svoju súčasnú tvorbu členovia Zväzu slovenských fotografov. Dominantou budú fotografie s prírodným motívom a krajinkárske scenérie. Vernisáž sa uskutoční siedmeho júna.